Opmetingen, plaatsbeschrijvingen, schattingen en expertises

ADM Group- Kontich lost het voor u op!
Editie: 
Ambassadeurs
Auteur: 
Redactie

U wenst uw privé of professioneel eigendom te verbouwen, herverdelen of verkopen? U heeft plannen om een perceel grond te herverkavelen? U wil een objectieve en onafhankelijke waardebepaling van een onroerend goed of een correcte bepaling van bouw-, huur-, water-, brand- of stormschade? In elk van deze situaties kan u beroep doen op de experten van ADM Group. “Neem uw telefoon in de hand, bel ons en wij lossen het probleem voor u op,” zegt zaakvoerder Bruno Van Dessel.

Onafhankelijk en deskundig

Het ADM-team is al bijna 20 jaar bekend voor het uitvoeren van onafhankelijke expertises en plaatsbeschrijvingen. Intussen heeft ADM Group zijn activiteiten uitgebreid en treedt het op als onafhankelijk expert voor particulieren, ondernemers, architecten, notarissen, vastgoedbedrijven, studieburelen, enz.

“De activiteiten van de ADM Group kan je opdelen in vijf segmenten,” zegt Bruno Van Dessel.
“Aan het hoofd van elke afdeling staat een verantwoordelijke die leiding geeft aan een team van experten.”

3D-mapping

ADM Topo is de afdeling die zich bezig houdt met landmeetkundige activiteiten in de ruimste zin van het woord. “Dat gaat van het vaststellen van de perceelsgrenzen tot de 3D-mapping van een bouwhistorische site. Wie trouwens een perceel grond of een gebouw wenst op te splitsen, moet sinds 2014 verplicht een Precad-dossier indienen. Ook daar kunnen wij voor zorgen.”

“Het team van ADM Tech specialiseert zich in het opmeten van bestaande toestanden. Door onder andere gebruik te maken van de meest geavanceerde drones maken wij heel precieze beschrijvingen en scans van terreinen en/of constructies. Zo hebben we onder andere de volledige Cleydael-golfsite in kaart gebracht, maar evenzeer een windmolenpark in de Noordzee en een volledig binnengebied aan de Meir in Antwerpen.”

Waardebepalingen

ADM Value houdt zich bezig met waardebepalingen en erfbelastingen van onroerend goed. “Wij maken waarderingen voor verdelingen, hypothecaire leningen, verkoop en aankoop van vastgoed, enz. Zo hebben we onder andere van het Groen Kwartier in Antwerpen een actuele waardering opgesteld.”

ADM Expert treedt als beëdigd expert  op om allerhande schade en herstelkosten te bepalen. Het gaat hier onder andere om huurschade, maar ook water-, brand- en stormschade. Als beëdigd landmeter wordt ADM-Topo vaak als deskundige aangesteld door de rechtbanken van de provincie Antwerpen.”

Verkavelingen

“Ten slotte is er ADM Infra, een betrouwbare partner bij het technisch ontwerp en de uitvoering van uw verkavelingen en wegenisdossiers. Of het nu gaat om het aanleggen van een industrieterrein, een toegangsweg of een groene buffer bij uw privéterrein, telkens is ons professioneel advies onmisbaar voor uw vergunningsaanvraag en een correcte uitvoering van de werken. Dit betekent dat zowel particulieren, bedrijven als openbare diensten voor dit soort zaken op ADM beroep doen.”

“U merkt het; de ADM Group is meer dan het klassieke landmeterskantoor. Door onze uitgebreide dienstverlening, gegarandeerd door onze gespecialiseerde medewerkers, kunnen wij de meest diverse projecten van A tot Z begeleiden en afhandelen.  Het is daarom van belang dat eenieder die met een vastgoedproject wil starten vooraf met ons contact opneemt. “

ADM Group

Veldkant 10

2550 Kontich

Tel. 03 877 78 60

info@admgroup.be

www.admgroup.be