Oscare: getekend door het leven, niet voor het leven

Auteur: 
Redactie
< >

Oscare, een non-profitorganisatie, tracht met heel veel expertise en nog veel meer gedrevenheid alles in het werk te stellen om slachtoffers met brandwonden of andere littekens een goed gevoel en hoogstaande hulp te geven. Aandacht én steun zijn de pijlers waarmee de passionele ploeg van het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens Oscare van patiënten opnieuw mensen maakt.

Menselijk kapitaal staat centraal

Oscare speelt op hetzelfde veld als andere ondernemingen, maar de spelregels zijn wel enigszins anders: de vzw tracht middelen te genereren om te schrijven aan een duurzaam verhaal, waarbij de winst uitgedrukt wordt in menselijk kapitaal. Koen Maertens, directeur van Oscare, licht toe: “Oscare is een sociale onderneming, die gegroeid is uit een kleine vzw met een nobel streven: betaalbare nazorg voor mensen met brandwonden en andere littekens. Dat doel staat nog altijd centraal in de hele werking van onze vzw: onder één dak bieden we onze ‘patiënten’ een totaalaanpak, waarbij via een globale revalidatie stap per stap gewerkt wordt aan een reïntegratie. Wie als patiënt binnenkomt, willen we als mens laten vertrekken: we zijn er heilig van overtuigd dat wie getekend is door het leven, niet getekend moet zijn voor het leven.”

With a little help from our friends

Oscare zet niet alleen in op een optimale ondersteuning, maar investeert ook in opleidingen (Scar Academy) en preventie (www.leefbrandveilig.be). Op die manier tracht het een duurzame dynamiek en een verantwoorde visie rond brandveiligheid te creëren. Maar duurzaam betekent vaak ook duur. “Hoewel we zelf geen winstoogmerk hebben, is er wel een nood aan werkingsmiddelen om die werking te garanderen en te optimaliseren. Partnerships met kmo’s monden vaak uit in een win-win: ondernemingen komen mee aan boord én aan het woord, als co-auteur van het duurzame verhaal dat we schrijven. Door hun schouders onder Oscare te zetten, krijgen ze een kwaliteitslabel. De logistieke of financiële steun is essentieel voor Oscare en de nevenprojecten, zoals het Kinderbrandwondenfonds.”
 

Beschermende bedrijvigheid

Naast de maatschappelijke meerwaarde, kunnen ondersteunende ondernemers ook van een rechtstreekse meerwaarde binnen hun bedrijf genieten. Oscare heeft een uitvoerige knowhow op het vlak van preventie en veiligheid en ze geven die expertise graag door. “We zoomen daarbij vooral in op een veilige thuissituatie, door opleidingen en campagnes. Brandveiligheid staat bij Oscare bovenaan de agenda, wat in België toch nog te weinig gebeurt, alhoewel er de laatste jaren beduidend meer inspanningen geleverd worden op dit vlak: in ons land zijn er drie keer meer dodelijke slachtoffers bij woningbranden dan in Nederland. Om die veiligheid te garanderen, faciliteren we bijvoorbeeld de groepsaankoop van rookmelders: voor twintig euro (of minder bij grote afname) zijn mensen 10 jaar lang verzekerd van een kwalitatieve detectie.”
 

Geen ziekenhuis maar een ziekenthuis

“De sfeer bij Oscare is uniek: iedereen aan boord van de organisatie kijkt met een open blik naar de mensen die aan ons worden toevertrouwd. Doordat we hen niet als patiënten bekijken, gaan ze ook met een mildere blik naar zichzelf kijken. Het geborgen thuisgevoel is misschien wel de meest essentiële factor in het herstel, dat zowel fysiek als mentaal vaak indrukwekkend is.”

Sharing is caring in de praktijk

“Dankzij de onvoorwaardelijke ondersteuning van anderen kan het team van Oscare het verschil maken.
Naast de ruggensteun van ondernemingen, heeft Oscare heel veel te danken aan de vele én veelzijdige vrijwilligers. Belangeloze hulp, maar oh zo belangrijk. Uiteraard is alle hulp nog van harte welkom! Kom aan boord en zeg het voort!”

Meer info: www.oscare.be - www.leefbrandveilig.be - www.kinderbrandwondenfonds.be