Hinderlijke zwarte vliegjes in je oogbol?

Auteur: 
Redactie
< >
Floaters

Lijken er soms vliegjes of spinnenwebben in je gezichtsveld te zweven? Je bent niet alleen. Het fenomeen heet ‘floaters’ of ‘zwevende vlekjes’. Het is niet altijd onschuldig, maar gelukkig zijn er behandelingen.

Onzuiverheden in je oogbol

De oogbol is opgevuld met helder glasvocht. In dat glasvocht zitten steeds onzuiverheden die je ziet rondzweven in de vorm van vlekjes, slierten of spinnenwebben. Met het ouder worden kan het glasvocht in het oog vertroebelen en worden de onregelmatigheden beter zichtbaar. Je ziet ze dan je als zwevende zwarte vlekjes, beter gekend als ‘zwarte vliegjes’ of, in het Engels, ‘floaters’ . Zeker op een heldere achtergrond zijn de vliegjes goed te zien. Ze kunnen in één oog of in beide ogen aanwezig zijn. De zwarte vlekjes blijven niet op één plek, maar ze bewegen langzaam mee in de richting waarnaar je kijkt. Ze keren min of meer steeds naar dezelfde plaats terug. Meestal zijn floaters onschuldig, maar soms wijzen ze op een oogaandoening en is een behandeling aangewezen. Mensen met bijziendheid krijgen bijvoorbeeld makkelijker verdichtingen in het oogvocht.

Wanneer moet je zeker naar de oogarts?

 • Oogontsteking
  Indien floaters gepaard gaan met ontstekingsverschijnselen zoals een rood oog, duidelijk verminderd zicht en pijnlijke lichtschuwheid, kan dit wijzen op een oogontsteking.

 • Scheurtje in het netvlies
  Indien je plots meer zwevende vlekjes, een grotere vlek of een waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht, kan dit wijzen op een scheurtje in het netvlies. Vroege opsporing van een netvliesscheur is heel belangrijk om je gezichtsvermogen te behouden.

 • Netvliesloslating
  Indien floaters acuut ontstaan zijn en als je aan de rand van het gezichtsveld een donkere grijze, niet meebewegende vlek waarneemt (net alsof je tegen een gordijn aankijkt), kan dit wijzen op een netvliesloslating.

 • Glasvochtbloeding
  Indien de floaters plots ontstaan en het gezichtsvermogen ineens verslechtert met zwarte in plaats van doorzichtige vlekjes en slierten, gaat het mogelijk over een glasvochtbloeding (bijvoorbeeld bij diabetespatiënten).

Dr. Mertens van Medipolis Medipolis Eye Center benadrukt dat floaters niet afgedaan mogen worden als een futiliteit. Het kan een echte handicap zijn wanneer er continu storende zwarte vliegjes in je gezichtsveld wiebelen. Floaters worden volgens hem te weinig erkend. Ook als je geen van bovenstaande aandoeningen hebt, is het dus begrijpelijk dat je minder floaters in je gezichtveld wilt en kiest voor een behandeling bij de oogarts.

Pijnloze laserbehandeling voor floaters

Gelukkig staat de medische wetenschap zo ver dat een pijnloze en risicoloze laserbehandeling floaters doet verdwijnen of verminderen. De behandeling heet ‘vitreolysis’ of ‘floater laser treatment’. Na de behandeling kan je weer je dagdagelijkse activiteiten uitvoeren zonderhinder van floaters of glasvochtvertroebeling. Door toepassing van nanoseconde-impulsen met laserstralen worden de floaters tot kleine gasbelletjes verdampt en de glasvochtslierten afgebroken. Het uiteindelijk resultaat van de behandeling is dat de zwarte vlekjes verdwijnen of verminderd worden, zodat ze je zicht niet langer hinderen.

Weer helder zien zonder floaters? Vraag advies aan een specialist ter zake