Toontjeshuis innoveert met circulair bouwen

Auteur: 
Redactie
< >

Toontjeshuis dat zorg biedt aan mensen met een beperking, stapt mee in de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee engageert de sociale onderneming zich heel concreet mee voor het klimaat.

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden, hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de Green Deal Circulair Bouwen.

Toontjeshuis engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties.

Proeftuin Circulair Bouwen

Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep – Proeftuin Circulair Bouwen - werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken. “Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te bouwen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een kwalitatieve woning”, vertelt Bert Niclaes, bestuurder Toontjeshuis.

Over Toontjeshuis

Toontjeshuis is een sociale onderneming die ontstaan is uit de grote behoefte aan aangepaste zorg voor mensen met een beperking aangevuld met een flinke dosis goesting en ondernemerschap. Toontjeshuis creëert een eigen thuis waar volwassenen met een beperking kleinschalig zelfstandig kunnen samenwonen. Naast huisvesting, biedt het project in samenwerking met lokale vergunde partners, ook zorg en ondersteuning.